คอร์สสอน live " ESSENCE OF BELLYDANCE™ Methode"  
ที่หัวหิน เริ่ม เดือนธันวาคม 2566 นี้
 

คอร์สนี้เหมาะกับผู้หญิงทุกวัยที่ต้องการที่จะ :
-ออกกำลังเพื่อสุขภาพ ที่เน้นกลา้มเนื้อส่วนลึกและกระชับร่างกายให้firm
-เรียนรู้และเข้าใจร่างกายของตัวเองให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ 
centre ของร่างกายส่วนที่เป็นอุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
-เรียนรู้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย(body&mind)ให้ดีขึ้น
-ออกกำลังกายแบบที่ไม่หักโหมแต่ได้ผลทั้งต่อจิตใจและต่อร่างกาย
-พัฒนาบุคลิคภาพของตัวเองให้ดีขึ้น โดยการ activate กล้ามเนี้อชั้นลึกและกล้ามเน้ืออุ้งเชิงกราน
-เรียนรู้การออกกำลังกายรูบแบแบบใหม่ ที่ทั่งสนุกสนานและได้ประโยชน์
-เรียนรู็การ isolate กล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง ช่วงบนและช่วงล่างแยกกัน 
โดยการนำ technic ของ Bellydance มาใช้
 

ผู้สนใจสามารถติดต่อครูได้ทาง LINE หรือ Whats App

+49 16096209091

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Impressum 

 

 

 

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.