คอร์สสอน live " ESSENCE OF BELLYDANCE™ Methode"  
ที่หัวหิน เริ่ม เดือนธันวาคม 2566 นี้
 

คอร์สนี้เหมาะกับผู้หญิงทุกวัยที่ต้องการที่จะ :
-ออกกำลังเพื่อสุขภาพ ที่เน้นกลา้มเนื้อส่วนลึกและกระชับร่างกายให้firm
-เรียนรู้และเข้าใจร่างกายของตัวเองให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ 
centre ของร่างกายส่วนที่เป็นอุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
-เรียนรู้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย(body&mind)ให้ดีขึ้น
-ออกกำลังกายแบบที่ไม่หักโหมแต่ได้ผลทั้งต่อจิตใจและต่อร่างกาย
-พัฒนาบุคลิคภาพของตัวเองให้ดีขึ้น โดยการ activate กล้ามเนี้อชั้นลึกและกล้ามเน้ืออุ้งเชิงกราน
-เรียนรู้การออกกำลังกายรูบแบแบบใหม่ ที่ทั่งสนุกสนานและได้ประโยชน์
-เรียนรู็การ isolate กล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง ช่วงบนและช่วงล่างแยกกัน 
โดยการนำ technic ของ Bellydance มาใช้
 

ผู้สนใจสามารถติดต่อครูได้ทาง LINE หรือ Whats App

+49 16096209091

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Impressum 

 

 

 

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.